Porady

Pamiętajmy, że wybierając firmę do klimatyzacji wraz z całym procesem wykonania i montażem instalacji  oraz późniejszą obsługą serwisową i eksploatacją urządzeń powinniśmy pamiętać o:

1. Zwróceniu uwagi czy firma zajmująca się klimatyzacją posiada stosowne do tego kwalifikacje i doświadczenie:

  1. Czy posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzoru prac instalacyjnych;
  2. Czy posiada stosowny certyfikat f-gaz uprawniający do instalacji oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, lub pomp ciepła;

2. Podpisywaniu umów z Wykonawcami, którzy posiadają fizycznie salon, biuro, ekspozycję, punkt do którego można przyjść na konsultacje, dodzwonić się, następnie podpisać umowę na pełny zakres prac, wraz z dokładnymi terminami, warunkami finansowymi i określeniem rozliczenia;

3. Egzekwowaniu czystości prowadzenia prac przez Wykonawcę: cięcie instalacji miedzianej szlifierką, wtedy do układu dostają się opiłki, które mogą uszkodzić sprężarkę;

4. Po skończeniu układania przez Wykonawcę danego odcinka instalacji ważne jest, aby końcówki rur zabezpieczyć / zaślepić przed ponownym łączeniem / lutowaniem rur;

5. Wykonywanie prób szczelności instalacji: z jednej strony instalacji wykonywanie by-pass’a (łączenie rury cieczowej z gazową, a z drugiej strony instalacji – zaślepienie jednej z rur (zalutowanie) oraz wlutowanie zaworu serwisowego w drugą rurę, następnie po przez reduktor do kontroli ciśnienia oraz manometry napełnienie instalacji azotem technicznym na ciśnieniu 30 bar.

6. Wykonywaniu przez Wykonawcę próżniowania układu – usunięcie powietrza i wilgoci z układu rur chłodniczych, aby powietrze zalegające w układzie nie łączyło się z czynnikiem chłodniczym, krążącym w instalacji;

7. Odprowadzenie skroplin metodą grawitacyjną (ze spadkiem) do kanalizacji sanitarnej i wbudowanie syfonu przed wpięciem do kanalizacji sanitarnej, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów z parownika, czyli jednostki wewnętrznej klimatyzacji;

8. Wybieranie producentów klimatyzacji, którzy zajmują się tylko Klimatyzacją i Chłodnictwem, a nie szeroko pojętym rtv i agd;

9. Wykonywanie regularnych przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przynależnymi instalacjami, które będą stanowiły bezpieczne i zdrowe użytkowanie urządzeń, gwarantujące ich długą i bezusterkową żywotność;

10. Udzieleniu przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;

 

Wykonuj regularnych przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z przynależnymi instalacjami, które będą stanowiły bezpieczne i zdrowe użytkowanie urządzeń, gwarantujące ich długą i bezusterkową żywotność;

Egzekwuj wykonywanie prób szczelności instalacji: z jednej strony instalacji wykonywanie by-pass’a (łączenie rury cieczowej z gazową, a z drugiej strony instalacji – zaślepienie jednej z rur (zalutowanie) oraz wlutowanie zaworu serwisowego w drugą rurę, następnie po przez reduktor do kontroli ciśnienia oraz manometry napełnienie instalacji azotem technicznym na ciśnieniu 30 bar.

Podpisuj umowy z Wykonawcami, którzy posiadają fizycznie salon, biuro, ekspozycję, punkt do którego można przyjść na konsultacje, dodzwonić się, następnie podpisać umowę na pełny zakres prac, wraz z dokładnymi terminami, warunkami finansowymi i określenie