Egzekwuj wykonywanie prób szczelności instalacji: z jednej strony instalacji wykonywanie by-pass’a (łączenie rury cieczowej z gazową, a z drugiej strony instalacji – zaślepienie jednej z rur (zalutowanie) oraz wlutowanie zaworu serwisowego w drugą rurę, następnie po przez reduktor do kontroli ciśnienia oraz manometry napełnienie instalacji azotem technicznym na ciśnieniu 30 bar.